Giờ làm việc: 9:00-21:00 (Hàng ngày)

en_US Tiếng Việt
Đặt chỗ
Xác nhận
Hoàn thành

Nếu bạn muốn đặt trước cho XÉT NGHIỆM PCR, vui lòng sử dụng mẫu đặt trước này.

Bạn cũng có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt tại phòng khám.

1. Phương pháp kiểm tra *

Chi tiết kiểm tra

Chi tiết

Chi tiết kiểm tra

Chi tiết

Chi tiết kiểm tra

Chi tiết

Chi tiết kiểm tra

Chi tiết
Chi tiết

2. Số người *

3. Ngày giờ đặt chỗ *

* Bạn có thể đặt chỗ qua điện thoại ngay cả khi thời gian đã được đặt trước.
ĐT: 03-6264-3639

4. Thông tin khách hàng

Họ và tên*

Email *

Số điện thoại *

Điểm đến*

Đối với những người được yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả âm tính xét nghiệm PCR từ cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, vui lòng điền thông tin điểm đến của bạn.

Tên của tất cả khách

Nếu bạn muốn đặt chỗ cho nhiều người, vui lòng nhập tên của tất cả mọi người.

Tùy chọn cấp chứng nhận trong ngày

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn biết kết quả xét nghiệm trong cùng ngày. (3,300 Jpy / người)
* Không đủ điều kiện cho Hawaii
* Chỉ dành cho những người đến khám trước 14:00 chiều

Yêu cầu đặc biệt

Chi tiết

Tổng cộng
(có thuế)
0 Yên

0 Yên