Đặt chỗ
Xác nhận
Hoàn thành

Nội dung đặt chỗ

Xin dùng form này để đặt chỗ xét nghiệm PCR.

Bạn cũng có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt tại phòng khám.

1.Địa điểm xét nghiệm *

Tokyo T Care Clinic Tokyo Access

{{ errors.branchId }}

2.Phương pháp xét nghiệm *

Xét nghiệm PCR(chung) Cấp chứng nhận 22,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_30

Xét nghiệm PCR(Hawaii) Cấp chứng nhận(Hawaii) 22,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_32

Xét nghiệm PCR Không cấp chứng nhận 16,500 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_36

PCR test for travel to China Negative certificate issuance 22,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_53

* First test only

Antigen test
(For China)
Certificate Issuance 13,800 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_54

* Must be taken 12 hours before departure.

Kiểm tra Antigen Cấp chứng nhận 13,800 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_44

* This antigen test cannot be used to reduce the quarantine period.

* This antigen test cannot be used to reduce the quarantine period.

Xét nghiệm PCR Kết quả đơn giản 19,800 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_38

Kiểm tra kháng thể Không cấp chứng nhận 8,800 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_31

PCR Test (General) Certificate Issuance 19,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_60

Antigen Test Certificate Issuance 10,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_61

PCR Test
(Quarantine Reduction)
No Certificate Issuance 12,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_62

PCR Test (General) Certificate Issuance 22,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_63

PCR Test (General) Certificate Issuance 22,000 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_64

PCR Test Certificate issuance 15,480 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_65

ANTIGEN Test Certificate issuance
(with Rapid Results Option)
7,700 JPY Details

renewal_order.lbl_testing_note_66

Vaccination Certificate
for International Travel
No PCR Test 3,300 JPY

renewal_order.lbl_testing_note_43

{{ errors.testId }}

3.Tùy chọn

Tùy chọn cấp chứng nhận trong ngày
0 JPY {{ sameDayIssuePrice }} JPY

{{ extraOptionNote }}

* This test must be before 17:00
** On Saturday, the test must be before 16:00

3.Tùy chọn

Vaccination Certificate
{{ vaccinationIssuePrice }} JPY

* You will have to bring your Record of Vaccination for COVID-19

** This is a proof of vaccination for overseas travel issued by a medical institution. Please make sure to check if it is accepted in the country you are traveling to.

3.Tùy chọn

Simple Report
{{ simpleReportPrice }} JPY

* This simple report is for information purpose only and is not valid to travel abroad. If you are traveling overseas, please use our regular PCR Test plan.

3.Số người *

4.Số người *

{{ errors.quantity }}

4.Ngày giờ đặt chỗ *

5.Ngày giờ đặt chỗ *

* Bạn có thể đặt chỗ qua điện thoại ngay cả khi thời gian đã được đặt trước.
ĐT: 0120-939-421 / 03-6756-0222

{{ errors.bookedDate }}

{{ errors.bookedTime }}

* Bạn không thể chọn tùy chọn nhận kết quả cùng ngày nếu đặt chỗ xét nghiệm sau13:30

5.Thông tin khách hàng

6.Thông tin khách hàng

{{ errors.fullName }}

{{ errors.email }}

{{ errors.phone }}

For domestic use, please enter the reason for taking the test (business trip, job change, event, eating out, etc.)

If you have been infected with the new coronavirus, please select the date when you were diagnosed.

Đối với những người được yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả âm tính xét nghiệm PCR từ cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, vui lòng điền thông tin điểm đến của bạn.

For people leaving Japan

{{ errors.departureDate }}

Nếu bạn muốn đặt chỗ cho nhiều người, vui lòng nhập tên của tất cả mọi người.