Đặt chỗ
Xác nhận
Hoàn thành

Nội dung đặt chỗ

Xin dùng form này để đặt chỗ xét nghiệm PCR.

Bạn cũng có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt tại phòng khám.

1.Địa điểm xét nghiệm *

Tokyo T Care Clinic Tokyo Access
Osaka T Care Clinic Osaka Access

{{ errors.branchId }}

2.Phương pháp xét nghiệm *

Xét nghiệm PCR(chung) Cấp chứng nhận 22,000 JPY Details
Xét nghiệm PCR(Hawaii) Cấp chứng nhận(Hawaii) 27,500 JPY Details
Xét nghiệm PCR
(Trung Quốc)
Bao gồm kiểm tra kháng thể
Cấp chứng nhận(Trung Quốc)
28,000 JPY Details
Xét nghiệm PCR Kết quả đơn giản 19,800 JPY Details
Xét nghiệm PCR Không cấp chứng nhận 16,500 JPY Details
Kiểm tra kháng thể Không cấp chứng nhận 8,800 JPY Details

{{ errors.testId }}

3.Tùy chọn

Tùy chọn cấp chứng nhận trong ngày
{{ sameDayIssuePrice }} JPY

{{ extraOptionNote }}

3.Số người *

4.Số người *

{{ errors.quantity }}

4.Ngày giờ đặt chỗ *

5.Ngày giờ đặt chỗ *

{{ errors.bookedDate }}

{{ errors.bookedTime }}

* Bạn không thể chọn tùy chọn nhận kết quả cùng ngày nếu đặt chỗ xét nghiệm sau13:30
* Bạn có thể đặt chỗ qua điện thoại ngay cả khi thời gian đã được đặt trước.
ĐT: 0120-939-421

5.Thông tin khách hàng

6.Thông tin khách hàng

{{ errors.fullName }}

{{ errors.email }}

{{ errors.phone }}

Đối với những người được yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả âm tính xét nghiệm PCR từ cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, vui lòng điền thông tin điểm đến của bạn.

Nếu bạn muốn đặt chỗ cho nhiều người, vui lòng nhập tên của tất cả mọi người.